एका दृष्टिक्षेपात हैदराबाद संस्थान                      एका दृष्टिक्षेपात हैदराबाद संस्थान
तत्कालीन हैदराबाद राज्याचे तेलंगण,मराठवाडा आणि कर्नाटक असे तीन प्रमुख भाग असून ,१६ जिल्ह्यात याची विभागणी करण्यात आली होती.

तेलगू भाषिक जिल्हे (आठ जिल्हे):

१)करीमनगर २)नलगोंडा ३)मेदक ४)महबूबनगर५)वरंगल

६)अतराफबल्दा(बृहन हैदराबाद)७)निजामाबाद आणि ८)आसफाबाद

मराठी भाषिक जिल्हे (मराठवाडा-पाच जिल्हे ) :

९ )औरंगाबाद१० )परभणी ११) उस्मानाबाद१२)नांदेड आणि १३)बीड

कन्नड भाषिक जिल्हे (तीन जिल्हे):

१४)रायचूर १५)गुलबर्गा आणि १६)बिदर

                        क्षेत्रफळ                                                 लोकसंख्या

तेलंगण             ४१,५०२चौ.मैल                                  ८६,३५,१३१

मराठवाडा          २७,५९१चौ.मैल                                 ५२,१९,५२८

कर्नाटक             १३,६०५चौ.मैल                                  २३,३९,६५४

एकूण                  ८२,६९८चौ.मैल                                  १,६१,९४,३१३

धर्मानुसार                   टक्केवारी                        

हिंदू                          ७१.४%                                      

मुसलमान                १२.८%

ख्रिश्चन                     १.३%

इतर                         १४.५


शहरे १३८             खेडी २२,३६०    उत्पन्न २६ कोटी

जहागिरी :- संस्थानाचा जवळपास ४२ टक्के भाग जहागिरिंनी व्यापला होता.

No comments

Theme images by luoman. Powered by Blogger.